Sentry - ukázka výpisu chyb

Sentry – tichý logovací společník (nejen) pro PHP

Chybám se při programování nevyhnete, ani v produkčním kódu. Jenže kam s chybovými hláškami? Na obrazovku návštěvníkovi webu jistě ne. Error log se plní a stává nepřehledným, na závadu často přijdete až když se někdo ozve.

Řešením se pro nás stalo Sentry.io. Odchytává chybové zprávy a zobrazuje je v přehledné formě včetně debug trace, informacích o zdrojové stránce, prohlížeči atp. Můžete si nadefinovat více projektů, k nim přiřadit oznámení, napojit Sentry na github, Slack a nespočet dalších nástrojů pro zprávy, správu projektů, ap.. Chyby lze rozřazovat, označovat jejich opravu, mazat, sledovat statistiky atd.

Jak nainstalovat a integrovat Sentry?

Sentry nainstalujete pomocí composeru:

composer require sentry/sdk

V index.php pak stačí načíst repozitáře a Sentry aktivovat:

require_once('vendor/autoload.php');
\Sentry\init(['dsn' => 'https://xxxxx.ingest.sentry.io/yyyyyy' ]);

Sentry nyní automaticky zachytává chybové hlášky PHP:

throw new Exception("My first Sentry error!");

Exception můžete také přímo zaslat do webového rozhraní:

\Sentry\captureException(new \Exeption('Moje chyba'));

Nebo si pošlete libovolnou zprávu:

\Sentry\captureMessage("Hello World!");

Ukázka výstupu ladících informací Sentry

Náhled chyby v debugovacím nástroji Sentry
Sentry – tichý ladící společník pro PHP

Přidejte komentář