Správa modulů v Magento 2 s composerem

Instalace modulu

Instalace modulu spočívá ve stažení souborů modulu composerem, povolení modulu v konfiguračním souboru Magenta, aktualizaci databáze a vymazání cache.

composer require Write_Export
bin/magento module:enable Write_Export
bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:flush

Instalaci modulu může přerušit hlášení o nekompatibilitě verze PHP. Kontrolu verze lze vypnout přepínačem –ignore-platform-reqs

composer require Write_Export --ignore-platform-reqs

Přepínač -f ignoruje chyby, např. při ukládání souborů do generate/code

bin/magento module:enable Write_Export -f

Aktualizace modulu

composer update Write_Export
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento cache:flush

Aktualizaci modulu může přerušit hlášení o nekompatibilitě verze PHP. Kontrolu verze lze vypnout přepínačem –ignore-platform-reqs

composer update Write_Export --ignore-platform-reqs

Výsledek aktualizace lze ověřit v databázové tabulce setup_module.

Odinstalace modulu

bin/magento module:uninstall Write_Export --backup-code --backup-media --backup-db -r --clear-static-content
 • zkontroluje zda je modul v composeru
 • zkontroluje závislosti na další moduly
 • přepne eshop do maintenance módu
 • provede zálohu (–backup-code –backup-media –backup-db)
 • pokud modul definuje Uninstall třídy pak smaže data modulu (-r)
 • odstraní záznam v setup_module
 • smaže kód modulu
 • vymaže cache
 • aktualizuje generovaný kód
 • vymaže statický obsah (–clear-static-content)
 • vypne maintenance ḿód

Kód modulu lze smazat i pomocí composeru.

composer remove writecz/magento-exports

Příkaz pro vypnutí maintenance módu, pro případ, že se skript zastaví před dokončením všech kroků.

bin/magento maintenance:disable

Více viz https://devdocs.magento.com/guides/v2.4/install-gde/install/cli/install-cli-uninstall-mods.html

Informace o modulech

Informace o nainstalovaných modulech ukládá composer do souboru composer.json v kořenovém adresáři Magenta. Naleznete zde název repozitáře a release

> head composer.json
{
  "name": "magento/project-community-edition",
  "description": "eCommerce Platform for Growth (Community Edition)",
  "type": "project",
  "version": "2.4.0",
  "license": [
    "OSL-3.0",
    "AFL-3.0"
  ],
  "require": {
    "composer/composer": "@alpha",    
    "magento/product-community-edition": "2.4.0",
    "writecz/magento-exports": "dev-LX",
  },

Název modulu a verze jsou obsaženy v souboru module.xml v adresáři modulu

> cat vendor/writecz/magento-exports/module.xml

<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:Module/etc/module.xsd">
  <module name="Write_Export" setup_version="1.1.7">
    <sequence>
        <module name="Magento_Catalog"/>
      <module name="Magento_CatalogImportExport"/>
    </sequence>
  </module>
</config>

Informace o verzi je uvedena i v composer.json souboru modulu.

> head vendor/writecz/magento-exports/composer.json

{
 "name": "writecz/magento-exports",
 "description": "POHODA, ZBOZI, HEUREKA",
 "type": "magento2-module",
 "version": "1.1.7",

Přidejte komentář