Zaokrouhlování na stovky, tisíce, milióny v PHP

Funkce round umí zaokrouhlovat i v části před desetinnou čárkou.

Manuál PHP opět mile překvapil. Funkce round umí zaokrouhlovat i v části před desetinnou čárkou. Stačí v parametru precision použít zápornou hodnotu.

// na stovky
echo round(1241757, -2); //1241800

// na tisíce
echo round(1241757, -3); // 1242000

Round navíc umí zaokrouhlovat poloviční hodnoty různým způsobem – nahoru nebo dolů, případně blíže k sudému nebo lichému číslu. K tomu slouží druhý volitelný parametr mode.

// výchozí nastavení, zaokrouhlení na 0 desetinných míst nahoru
echo round(8.5,0,PHP_ROUND_HALF_UP); // 9

echo round(8.5,0,PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 8
echo round(8.5,0,PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 8
echo round(8.5,0,PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9

Přidejte komentář