Zaokrouhlování na stovky, tisíce, milióny v PHP

před 9 lety napsal demo | tagy: PHP

Funkce round umí zaokrouhlovat i v části před desetinnou čárkou.

Manuál PHP opět mile překvapil. Funkce round umí zaokrouhlovat i v části před desetinnou čárkou. Stačí v parametru precision použít zápornou hodnotu.

// na tisíce
echo round(1241757, -3); //1241000

Kromě toho umí zaokrouhlovat poloviční hodnoty nahoru nebo dolů, případně blíže k sudému nebo lichému číslu. K tomu slouží druhý volitelný parametr mode.

// výchozí nastavení
echo round(8.5,0,PHP_ROUND_HALF_UP); // 9

Funkce round v PHP manuálu