Pomalé zálohování virtuálního serveru OVH v Public Cloudu

Pokud se Vaše VPS na OVH zálohuje pomalu, zkontrolujte zda máte nainstalovaný qemu-guest-agent, backup se zrychlí.

Zde je postup pro Centos:

sudo yum -y install qemu-guest-agent

Zajistěte spouštění agenta a jeho automatické spouštění po restartu:

sudo systemctl enable --now qemu-guest-agent

Zjistěte zda se agent správně rozběhl:

systemctl status qemu-guest-agent

qemu-guest-agent.service - QEMU Guest Agent
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/qemu-guest-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running)

Návod pro Centos 8 naleznete zde: https://computingforgeeks.com/how-to-install-ovirt-guest-agent-on-centos-rhel-linux/

Přidejte komentář